Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Nu finns appen Brandrisk Ute på engelska

Appen Brandrisk Ute vidareutvecklas ständigt för att ge ett bra stöd till privatpersoner vid eldning och brandsäkerhet utomhus. Nu är appen översatt till engelska för att möta behovet av råd och rekommendationer till personer som inte pratar svenska.

Syftet med appen Brandrisk Ute är att privatpersoner ska ha ett lättanvänt verktyg för att kunna ta del av brandrisker och agera klokt och säkert om det planeras för att elda och grilla i skog och mark. Nu finns även engelska som språk att välja i appen.

Tipsa om appen där allmänhet vistas

Under sommaren kommer MSB att annonsera om appen i sociala medier för att nå ut till flera. Det har även tagits fram en affisch för att tipsa om appen som kommuner kan använda på exempelvis campingar eller andra områden där allmänhet vistas. Affischen finns att hitta via länken nedan.

Informera allmänheten om brandsäkerhet i naturen

Under perioder med hög brandrisk är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vad som gäller. På så sätt kan vi förhindra att onödiga bränder uppstår. På msb.se finns kommunikationsmaterial och annat som aktörer kan använda i sin egen kommunikation med allmänheten - i syfte att förhindra bränder i skog och mark.

Informera allmänheten om brandsäkerhet i naturen

Publicerad: 16 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 16 maj 2022

Till toppen av sidan