Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:13

Möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR)

Nästa vecka hålls ett nytt möte gällande ändringar som kan komma att påverka 2023 respektive 2025 års utgåva av ADR.

Du hittar en svensk sammanställning över de dokument som hittills har publicerats på FN:s hemsida. 

Svensk dokumentsammanställning

 

Publicerad: 6 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:13

Senast granskad: 6 maj 2022

Till toppen av sidan