Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:07

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté (för alla transportslag) har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2025 via FN-rekommendationerna.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

Läs mer och lämna synpunkter

Publicerad: 30 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:07

Senast granskad: 21 oktober 2022

Till toppen av sidan