Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:47

Bevakningsansvariga myndigheter kan söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2023-2025

Nu är det öppet att ansöka om projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap för perioden 2023 2025. Det finns även möjlighet att omfördela redan beviljade medel för akuta åtgärder 2022.

Samma inriktning för projektmedel gäller för 2022-2023 som tidigare – men nu finns ett tillägg på grund av det säkerhetspolitiska läget.

  • Sista datum för ansökan 2022-203 är den 30 september 2022.
  • Sista datum för ansökan om omfördelning 2022 är den 15 juni.

Ansökande myndigheter kan boka möten, fysiskt eller på distans, med MSB för att ställa frågor om ansökningshandlingarna, de riktade satsningarna och inriktningen. Vi kan inte ge förhandsbesked kring tänkta projekt, men kan diskutera projektidéer utifrån den inriktning och de finansieringsprinciper som gäller.

Ha gärna dialog med övriga aktörer

MSB uppmuntrar alla att samverka kring projektidéer, dels med de aktörer som är tänkta att ingå som samverkansparter, dels med myndigheter som ingår i de kommande beredskapssektorerna, i första hand den sektorsansvariga.

Läs om den nya inriktningen och hitta kontaktuppgifter och blanketter på webbsidan Myndigheters utvecklingsprojekt

Publicerad: 20 maj 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:47

Senast granskad: 20 maj 2022

Till toppen av sidan