Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 20:54

Utökad funktion i WIS – publik begäran

Nu har vi utvecklat funktionen begäran i WIS ytterligare genom att lägga till möjligheten att skapa en publik begäran. Med en publik begäran kan aktörer i WIS ställa frågor och samla in svar i ett formulär som enkelt går att nå via en webblänk.

Aktörer i WIS använder funktionen begäran för att ställa frågor och samla in svar via WIS likt en enkät. En begäran kan riktas till andra WIS-aktörer, till enskilda delar i en organisation eller till aktörer och e-postmottagare utanför WIS.

Publik begäran

Nu finns även möjligheten att skapa en publik begäran. Med en publik begäran kan den som har rollen redaktör i WIS skapa ett formulär eller en enkät med frågor som sedan kan spridas via en webblänk. Länken kan exempelvis publiceras på en webbsida eller skickas med e-post. När någon besvarar enkäten kan mottagaren se svaren direkt i WIS.

Användarguide på msb.se

I samband med att vi lanserar publik begäran har vi även tagit fram en användarguide för funktionen begäran. Du hittar guiden på våra hjälpsidor för WIS.

Begäran och lägesrapportering i WIS på hjälpsidor för WIS

Hjälpsidor för WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 1 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 20:54

Senast granskad: 1 juni 2022

Till toppen av sidan