Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:39

Kampanjer ska öka människors motståndskraft

Det försämrade säkerhetspolitiska läget gör det extra viktigt att alla som bor i Sverige bidrar till vår gemensamma beredskap för kriser och krig.

Nu genomför MSB, både ensamt och tillsammans med andra, flera informationskampanjer för att stärka befolkningens motståndskraft och beredskap.

Tänk Säkert

Kampanjen Tänk säkert, som MSB, Polisen och Stöldskyddsföreningen (SSF) står bakom, riktar sig till allmänheten med budskap kring informations- och cybersäkerhet. Det handlar om att motivera människor till en säkrare navigering på nätet för att minska nätrelaterade brott och är ett uppdrag från regeringen. Temat för denna första delkampanj, som följs upp med ytterligare kampanjer efter sommaren samt under senhösten, är nätfiske. Nätfiske, eller phishing, är en av de vanligaste metoderna som cyberkriminella använder för att lura till sig personliga uppgifter eller infektera datorer med skadlig kod.
Budskapen syns nu i tryckta och sociala medier, som banners på webbplatser och på Youtube samt på stortavlor utomhus och finns översatta på olika språk. Kampanjen pågår som mest intensivt under veckorna 22-25 men fortsätter digitalt under hela sommaren.

Kampanjwebb tanksakert.infosakkollen.se

Hemberedskap för en vecka

Att alla som kan har en hemberedskap så att man klarar sig en vecka, utan samhällets stöd, är en viktig del i att öka Sveriges samlade beredskap för kriser och krig. I veckan rullar en nationell informationskampanj igång om hemberedskap med MSB som avsändare. Denna första kampanj kommer att följas av ytterligare en kampanj under senhösten som ska lyfta vikten av att skydda och försvara vårt öppna samhälle. Satsningen ingår i det arbete som pågår med ökad intensitet för att stärka Sveriges civila försvar där befolkningen är en viktig del.

Budskap om vikten av att ha en hemberedskap för en vecka och att det minsta lilla man gör för att stärka sin hemberedskap kan betyda allt om hoten blir verklighet, syns bland annat i tidningar, på stortavlor utomhus, i sociala medier, som webbanners och på Youtube. Därtill kommer allmänheten att möta budskapen på Gotlandsfärjorna och i terminalerna i Nynäshamn och Oskarshamn under Almedalsveckan och veckan därefter. Kampanjen pågår veckorna 23-28.

Annonsmaterialet, med möjlighet att lägga in sin egen logga bredvid MSB:s, kommer att läggas upp på msb.se. MSB uppmuntrar andra aktörer att dela och sprida annonserna.

Annonser för fri användningWebbsida för kampanjen msb.se/hemberedskap

Bli inte lurad

Ytterligare en kampanj, som Myndigheten för psykologiskt försvar står bakom, på uppdrag av regeringen, ska bidra till en motståndskraftig befolkning. Kampanjen Bli inte lurad pågår just nu och ska få oss alla att vara vaksamma på och kunna hantera falsk och vilseledande information som ytterst är ett hot mot vår demokrati.

Kampanjsidor bliintelurad.se hos Myndigheten för psykologiskt försvar

 

Publicerad: 7 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:39

Senast granskad: 7 juni 2022

Till toppen av sidan