Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:31

Sök statsbidrag för förebyggande åtgärder via MSB:s nya e-tjänst

Nu går det att ansöka om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor via en e-tjänst. Ansökan ska lämnas senast den 1 augusti i år.

MSB kan ge kommuner bidrag för förebyggande åtgärder som skyddar befintlig bebyggelse mot översvämning, ras och skred. Bidrag kan idag lämnas med upp till 60 procent av kostnaden för åtgärderna.

Från och med 2022 har Regeringen beslutat om en stor satsning på klimatanpassning genom att bidraget har ökats och kommunerna har nu betydligt större möjligheter att skala upp sitt förebyggande arbete på det här området. Den statliga finansieringen är långsiktigt och ska möjliggöra kontinuitet i kommunens planering och genomförande av förebyggande åtgärder.

Använd den nya e-tjänsten vid ansökan

För att underlätta ansökningsprocessen har MSB tagit fram en e-tjänst. E-tjänsten gör ansökan enklare att fylla i och att bifoga handlingar digitalt. Det går fortfarande att ansöka med blankett.

Mer information om statsbidraget och e-tjänst för ansökan på MSB:s webbplats

Varför arbeta med förebyggande åtgärder?

Klimatförändringarna gör att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Alla som har ansvar behöver identifiera risker och vidta åtgärder för att förhindra olyckor och andra negativa klimateffekter, så långt det är möjligt. Det är avgörande för hur stora konsekvenserna blir av naturolyckor nu och i framtiden.

MSB stöttar kommunerna i analysen av risker och behov av åtgärder med hjälp av bland annat översvämningskarteringar, hot- och riskkartor, skredriskkarteringar och skyfallsvägledningar.

Översvämning - stöd vid förebyggande arbete

Ras och skred - stöd vid förebyggande arbete

Publicerad: 1 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:31

Senast granskad: 1 juni 2022

Till toppen av sidan