Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:34

Ny riskkatalog stöder kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Nu har den stora handboken i kommunal krisberedskap kompletterats med den efterfrågade "Riskkatalogen". I den beskrivs riskområden utifrån bland annat konsekvenser, osäkerhetsbedömningar, trender, geografisk information samt ansvar och roller.

Riskkatalogen är i första hand tänkt som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och planering av krisberedskapen. Informationen kan även vara användbar för alla andra som behöver göra risk- och sårbarhetsanalyser, som regioner och myndigheter.

Totalt kommer ett tjugotal kapitel om riskområden publiceras under 2022.

De första kapitlen som nu publicerats är: 

  • Stormar,
  • Olyckor vid evenemang och folksamlingar,
  • Oljeutsläpp och föroreningsolyckor till sjöss,
  • Vattenbrist och torka,
  • Värmebölja och höga temperaturer.

 

Riskkatalogen i handboken för kommunal krisberedskap

Mer nyheter i handboken under 2022

Tidigare under2022 har fyra kapitel inom blocket Kommunala verksamheter publicerats;

  • Genomförande av val,
  • Avlopp,
  • Kommunala gator samt
  • Kommunala fastigheter och byggnader.

Länk till startsidan för Handboken i kommunal krisberedskap

 

Publicerad: 28 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:34

Senast granskad: 28 juni 2022

Till toppen av sidan