Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:31

Ny forskning om multipla naturolyckor

Klimatförändringarna kommer troligen medföra fler naturolyckor i framtiden som påverkar varandra i en slags dominoeffekt. Hur kan man förebygga detta? Ny forskning ska ta fram verktyg för bättre riskhantering.

Klimatförändringen innebär att antalet och omfattningen av naturolyckor förväntas öka. Det kan också bli mer komplexa naturolyckor som är svårare att hantera.

Fyra forskningsprojekt som finansieras av MSB studerar just nu fenomenet multipla naturolyckor, det vill säga naturolyckor som antingen inträffar samtidigt eller orsakar varandra. Ett exempel är en storm som orsakar översvämningar med jordskred till följd. Det kan också vara mer oväntade samband, som att en översvämning leder till problem för en samhällsviktig verksamhet, till exempel ett sjukhus.

Hur kan man beräkna risken för denna typ av katastrofer? Vilka hjälpmedel och verktyg behövs? Kan visualiseringar i form av kartor vara ett hjälpmedel? Går det att skapa så kallade sårbarhetsindex som visar vilka grupper som riskerar att drabbas värst?

De fyra forskningsprojekten kommer att presentera resultaten av forskningen under 2023 och 2024. 

Mer information om forskning kring naturolyckor  (länk till annan webbsida)

Publicerad: 9 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:31

Senast granskad: 9 juni 2022

Till toppen av sidan