Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:16

Ny forskning om risker med sammankopplade system

I dagens samhälle kopplas allt fler verksamheter samman och görs beroende av varandra. Detta leder till bättre tjänster och lägre kostnad, ofta genom stöd av digitalisering. Men det ökar sårbarheten.

Traditionella metoder för att analysera risker räcker då inte till. De metoder som idag används för riskanalys har svårt att hantera sammankopplade system. Det beror på att de fokuserar på fel i systemens delar, snarare än problem som uppkommer genom brister i samspelet i ett sådant system-av-system.

I ett nystartat MSB-finansierat projekt kommer forskare att titta på nya metoder baserade på systemtänkande. Det innebär att de fokuserar mer på helheten och samspelet mellan delarna, än på de enskilda system som ska samarbeta. För att säkerställa att den nya metoden kan hantera verkliga, komplexa situationer kommer den redan från början att utformas med hjälp av fallstudier. Tre olika fall kommer att studeras:

  • Räddningsinsats vid skogsbrand
  • Sjukvård vid pandemi
  • Framtida autonoma transportsystem

Ansvarig forskare: Jakob Axelsson, Mälardalens universitet

Länk till faktablad:

https://www.msb.se/sv/publikationer/nya-risker-i-sammankopplade-system/

Publicerad: 21 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:16

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan