Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:08

NCC-SE invigt - ska stärka svensk cybersäkerhetsforskning och innovation

NCC-SE, Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet, är nu officiellt invigt. Genom centret ska svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter kunna söka EU-medel för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Sveriges samhällsviktiga tjänster genomgår en digital transformation. Men informations- och cybersäkerhetsarbetet halkar efter, vilket gör samhället alltmer sårbart för cyberincidenter. Vi har samtidigt en kompetensbrist inom cybersäkerhet i Sverige. Vi behöver alltså samla krafterna inom cybersäkerhetsforskning och innovation och satsa på kompetensutveckling inom området.

EU tar nu därför ett samlat grepp och stärker genom finansiellt stöd förmågan och konkurrenskraften inom cybersäkerhet, och utvecklar unionens kapacitet inom forskning, innovation och kompetens. Det finansiella stödet tillgängliggörs genom de två EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa. I Sverige är det MSB som har fått uppdraget att samordna denna verksamhet, genom inrättandet av NCC-SE.

NCC-SE kommer att kunna främja EU-satsningarna i Sverige, knyta kontakter mellan aktörer i branschen och ge vägledning vid EU-utlysningar. Då får Sverige förutsättningar att delta i och dra nytta av de EU-finansierade cybersäkerhetsprogrammen.

Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

Publicerad: 14 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:08

Senast granskad: 14 juni 2022

Till toppen av sidan