Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:56

Multilaterala avtal om transport av färgavfall

Sedan den 1 mars 2022 räknas fler färger och färgrelaterade produkter som miljöfarliga. Därmed omfattas de av bestämmelserna för transport av farligt gods. Nu har nya bestämmelser för transport av avfall med sådana produkter antagits efter ett förslag från MSB.

Bestämmelserna kommer att träda i kraft i ADR och RID den 1 januari 2025 och innebär att miljöfarligt färgavfall får transporteras utifrån samma villkor som brandfarligt färgavfall.

För att underlätta transport av färgavfallet fram till dess att bestämmelserna träder i kraft, har Sverige genom MSB undertecknat de multilaterala avtalen, M346 (ADR) och RID 1/2022 (RID). De kan användas på väg respektive järnväg fram till och med den 31 juli 2025.

I avtalet anges bestämmelser motsvarande de som kommer att finnas i särbestämmelse 650 i ADR/RID 2025.

Multilaterala avtal

Publicerad: 21 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:56

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan