Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

MSB stod värd när USA och Sverige samtalade om säkerhetsforskningsavtal

Den 22 juni stod MSB värd för Sveriges årliga bilaterala möte med USA:s departement för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security (DHS).

Den svenska delegationen leddes av generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, som välkomnade sin motsvarighet, Kathryn Coulter Mitchell, Senior Official Performing the Duties of the Under Secretary of Science and Technology.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka välkomnar Kathryn Coulter Mitchell

Mötet präglades av ländernas goda relationer och uppskattning av de resultat som kommit ut av femton års nära samarbete. Resultaten från pågående samarbetsprojekt inom bland annat CBRNE och våldsbejakande extremism redovisades.

Vid mötet diskuterades också framåtblickande perspektiv, områden där länderna upplever kunskapsgap. Betydelsen av ett fördjupat samarbete kring olika aspekter av klimatanpassning, cyber och det förändrade säkerhetsläget lyftes fram. Diskussioner fördes även kring individens beredskap och möjligheten att utveckla forskningssamarbete med fokus på beteendevetenskap.

Våra länder står inför likartade utmaningar och parterna konstaterade att samarbetet på många sätt bidrar till stärkt krisberedskap på båda sidor av Atlanten.

Publicerad: 23 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Senast granskad: 23 juni 2022

Till toppen av sidan