Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Illustrationer om beredskapssystemet som träder i kraft den 1 oktober 2022

Regeringen har beslutat om en strukturreform – en ny myndighetsstruktur och ansvarsfördelning för krisberedskap och civilt försvar. Under pågående arbete med att beskriva konsekvenser av strukturreformen på olika samhällsnivåer har MSB tillsammans med andra aktörer tagit fram grundläggande illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya beredskapssystemet.

Illustrationerna kommer att utvecklas och byggas på framöver.

- Det är många myndigheter som efterfrågar enkla illustrationer för att förklara den stora förändringen i ansvar och roller. Därför har vi nu som ett första steg tagit fram enkla grundillustrationer som alla kan använda. I nästa steg kommer vi att utveckla både bild, budskap och text vad gäller roller, ansvar och mandat, säger Annika Elmgart, avdelningschef MSB.

- Genom att vi använder gemensamma bilder och samma språk och termer när vi beskriver systemet bidrar det till enhetlighet och tydlighet, vilket i förlängningen gör det lättare att planera och samverka. Dessutom används samhällets resurser mer effektivt och undviker dubbelarbete. Bilderna utvecklar vi tillsammans med inblandade aktörer i olika samverkansprojekt, säger hon.

Översiktligt om samhällsnivåer och ansvar

Denna första uppsättning illustrationer beskriver den övergripande strukturen på ett lättöverskådligt sätt. Den visar vilka aktörer som ingår och på vilken samhällsnivå de verkar. I nästa steg kommer illustrationerna att kompletteras med roller och ansvar för fler aktörer till exempel försvarsmyndigheter, näringsliv och frivilliga organisationer samt ur olika perspektiv som till exempel för olika planeringsprocesser och för operativ hantering av samhällsstörningar.

Läs mer om illustrationerna och ladda ner dem på msb.se/strukturreform

Ansvar och roller i utveckling av struktur och bilder

MSB har i uppgift att utveckla och förvalta systemet för civil beredskap, det vill säga krisberedskap och civilt försvar i Sverige. Det kallas även kort för beredskapssystemet. I uppgiften ingår även att stödja och vägleda alla myndigheter i den fortsatta utvecklingen av beredskapen, både i planeringen och i det operativa arbetet vid samhällsstörningar.

De illustrationer och bilder som tas fram för att beskriva systemet görs bland annat i projektet som driver vidareutvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Grundtanken som genomsyrar utvecklingsarbetet är att det görs tillsammans med andra aktörer. Illustrationerna är gemensamma bilder av ett gemensamt system.

MSB arbetar även med att ta fram en grundbok som beskriver det svenska beredskapssystemet som helhet.

Publicerad: 30 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:15

Senast granskad: 30 juni 2022

Till toppen av sidan