Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:30

Gemensamt personuppgiftsansvar i WIS

MSB har tillsammans med andra WIS-aktörer sett över ansvarsförhållandena för personuppgiftsbehandlingar i WIS. Slutsatsen är att det i WIS råder ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan MSB och WIS-aktörerna.

Det har visat sig att tidigare bedömningar av ansvarsförhållanden för behandling av personuppgifter i WIS inte återspeglar hur ansvarsförhållandena ser ut i praktiken i WIS. Översynen visar att MSB och andra WIS-aktörer delvis har samma syfte för och hantering av personuppgifter i WIS. Personuppgiftsansvaret är därför i huvudsak gemensamt. Varje aktör kvarstår som personuppgiftsansvarig precis som tidigare. Den stora skillnaden är att MSB:s roll nu är att vara gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med WIS-aktörerna.

Arrangemang beskriver roller och ansvar för personuppgifter

Mot den bakgrunden finns nu ett arrangemang för gemensamt personuppgiftsansvar i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR:s) artikel 26. Arrangemanget beskriver de gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade användare i WIS. Arrangemanget har också en bilaga som synliggör personuppgiftsbehandlingar i WIS och vilken part som är ansvarig.

Personuppgiftsbiträdesavtal upphör

Med arrangemanget upphör den tidigare bedömningen att varje WIS-aktör är personuppgiftsansvarig och att MSB är personuppgiftsansvarig åt varje WIS-aktör. Det betyder även att befintliga personuppgiftsbiträdesavtal upphör. Arrangemanget gör det enklare för den vars personuppgifter behandlas att utöva sina rättigheter och att få eventuella felaktigheter rättade. Arrangemanget betyder också att MSB och WIS-aktörerna gemensamt och tillsammans löser eventuella problem som kan uppstå, t.ex. vid en personuppgiftsincident.

Du som är aktörsadministratör eller användare i WIS behöver inte vidta några andra åtgärder än att känna till den här informationen.

Mer information

Administrativa bestämmelser för WIS

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 7 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:30

Senast granskad: 7 juni 2022

Till toppen av sidan