Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:59

EU:s sjukvårdslager i Sverige aktiveras till stöd för Ukraina

Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism ERCC. EU kommer att skicka 580 000 skyddsförkläden från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för.

Sjukvården i Ukraina är ansträngd och landets sjukvårdsmateriel är otillräcklig. Ukraina har ansökt om hjälp hos EU som har beslutat sjukvårdslagret i Sverige ska aktiveras.

- Materielen sänds via en koordineringscentral i Polen där hjälpsändningar till det krigsdrabbade Ukraina samordnas, säger Fredrika Lindholm, projektledare på MSB.

Sverige är, genom MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

- Lagret finns i värmländska Kristinehamn och nu aktiveras stödet för andra gången. Första gången lagret aktiverades var i oktober 2021 då Lettland, på grund av ett ansträngt läge på grund av covid-19, efterfrågade ventilatorer, säger Fredrika Lindholm.

Om EU:s sjukvårdslager i Sverige och rescEU

2020 fick Sverige i uppdrag av EU att lagerhålla personlig skyddsutrustning som andningsmasker och skyddsrockar samt ventilatorer.

Materialet ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU. RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Sverige är även värdland för skopande flygplan och temporära nödbostäder.

Projektet med att etablera EU:s sjukvårdslager är ett samarbete mellan MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen.

Information om EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel Information om MSB:s arbete med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad: 23 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:59

Senast granskad: 23 juni 2022

Till toppen av sidan