Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:32

60 myndighetschefer välkomnades vid ett stormöte in i det nya beredskapssystemet

Tisdagen den 21 juni bjöd MSB in myndighetscheferna för de 60 myndigheter som regeringen har beslutat ska bli så kallade beredskapsmyndigheter till ett slags invigningsmöte. Det är första gången myndighetscheferna samlas för att prata om hur myndigheterna tillsammans kan förbereda sig för förändrade roller och ansvar som ska leda till en starkare krisberedskap och civilt försvar i Sverige.

Landshövding i Örebro län Maria Larsson samtalar med MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

Den 1 oktober 2022 träder en ny myndighetsstruktur i kraft i Sverige. Det är en struktur med ansvar och roller inom området krisberedskap och civilt försvar, som med ett samlingsnamn kallas för systemet för civil beredskap. På mötet diskuterades hur myndigheterna kan förbereda sig inför och verka så att systemet ska fungera från första dagen. Aulan i MSBs lokaler fylldes till sista plats.

MSBs GD Charlotte Petri Gornitzka välkomnade sina kollegor i det nya beredskapssystemet.
-- Vi har ett mycket viktigt uppdrag framför oss. Vi ska tillsammans se till att den nya beredskapsförordningen leder till åtgärder som stärker Sveriges civila beredskap. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att vi kan hantera hela hotskalan från fredstida kriser till krig.

Vid mötet presenterades dels en målbild för vad som behöver vara på plats den 1 oktober för att systemet ska kunna fungera från början. Det presenterades även illustrationer som beskriver huvuddragen i det nya systemet för civil beredskap.

Målbild –detta ska vara på plats 1 oktober

MSB har i rollen som ansvarig för att utveckla och förvalta beredskapssystemet formulerat de 6 punkter som myndigheterna i de gemensamma förberedelserna fram till 1 oktober ska fokusera på.

Det ska finnas

1. En beskrivning av uppgifter och roller för varje sektor och civilområde.

2. En första bedömning av vilka aktörer som behöver delta i sektorns respektive civilområdets arbete, utifrån respektive ansvarsområden.

3. En första plan finns för hur arbetet inom sektorn respektive civilområdet ska bedrivas.

4. En säkerhetsskyddsanalys och plan för informationsutbyte inom sektorn respektive inom har civilområdet påbörjats.

5. Förutsättningar för att bygga vidare på befintlig förmåga och de sektorsöverskridande arbetsformer i det operativa arbetet att hantera samhällsstörningar

6. Kunskap om de gemensamma grunderna i samverkan och ledning, och bidrag till det pågående arbetet med att vidareutveckla de Gemensamma grunderna.

I efterföljande diskussioner framkom att myndighetscheferna tyckte målbilden var rimlig och relevant.

Bilder som illustrerar systemet för civil beredskap publiceras

På möte presenterades gemensamma bilder med illustrationer som kan användas för att beskriva beredskapssystemet. Bilderna kommer att publiceras på MSB:s webbsida i nästa vecka och kan användas av alla som behöver beskriva systemets olika aktörer, ansvar och roller.

Bilderna ger en gemensam grund och kommer att utvecklas och byggas på med budskap, texter, fler illustrationer och flöden. De kan ses som ett stöd för att öka förståelsen för hur det nya systemet ser ut.

Strukturen ger oss ett skelett som vi tillsammans behöver fylla med innehåll. Det kommer att behövas ytterligare långsiktigt arbete med utbildning, övning och kontinuerligt samarbete för att utveckla gemensamma arbetsformer för både planeringen av Sverige beredskap och det operativa samarbetet vid samhällsstörningar.

Mötet avslutades med att Charlotte tackade för allas engagemang. Arbetet fortsätter under hösten och ett nytt chefsmöte kommer att hållas när beredskapssystemet har trätt i kraft.

Läs mer om strukturreformen och det nya beredskapssystemet på msb.se/strukturreform

Publicerad: 22 juni 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:32

Senast granskad: 22 juni 2022

Till toppen av sidan