Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 juli 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:24

Reviderad vägledning skogsbrandsläckning

Nu har vägledningen för skogsbrandsläckning reviderats. Den reviderade versionen innefattar bland annat tre nya avsnitt som handlar om upptäckt av skogsbränder, brandriskprognoser och obemannade luftfartyg.

Det finns ett behov av att öka kunskaperna kring bekämpning av skogsbrand för att vi ska stå bättre rustade inför kommande skogsbrandssäsonger. Den förändrade riskbilden kommer också att öka behovet av metoder som är anpassade för de nya förhållandena.
Vägledningen om skogsbrandsläckning har sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften.

I den tredje utgåvan har följande avsnitt eller områden tillkommit:

 • Upptäckt av skogsbränder
 • Brandriskprognoser
 • Obemannade luftfartyg

Revideringar och tillägg har gjorts inom följande avsnitt eller områden:

 • Brandvirvlar och flygbränder
 • Släckmedelstillsatser
 • MSB:s förstärkningsresurser
 • Begäran om luftburet stöd
 • Kustbevakningsflyget
 • Internationella resurser
 • Helikopteranvändning
 • Att leda en enstaka helikopter
 • Vattenbombande flygplan
 • Ledning av flera helikoptrar och flygplan
 • SiTaC
 • Miljöhänsyn
 • Avlysning av allmän farled

Reviderad vägledning skogsbrandsläckning

Samlad information om stöd till aktörer vid skogsbrand

Publicerad: 14 juli 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:24

Senast granskad: 14 juli 2022

Till toppen av sidan