Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:01

Nytt stöd till myndigheter för att tillsammans med företag planera försörjning av varor och tjänster

Myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap, samt inför och vid höjd beredskap, får nu en vägledning till stöd i arbetet med att tillsammans med företag planera för försörjning av varor och tjänster.

Vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster innehåller en planeringsmetod och scenarier att utgå ifrån i samtalen.

– Företag äger en stor del av de resurser som samhället behöver för att stärka de viktigaste samhällsfunktionerna, inför och vid höjd beredskap Därför behövs ett sätt att systematiskt och långsiktigt sätt att arbeta med de här frågorna, säger Fredrik Stany, enhetschef.

– Främst handlar det om situationer vid höjd beredskap, men vägledningen kan vara till nytta i att påbörja dialoger som kan stärka kontakter och samverkan inför kriser som den pandemi vi just nu genomlever, säger Fredric Stany.

Vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster redogör för en planeringsmetod i sex steg, som centrala myndigheter kan utgå från i arbetet att säkerställa en nödvändig försörjning inom sitt ansvarsområde. Det finns även lathund, sammanfattning och scenariopaket kopplat till vägledningen.

Till bevakningsansvariga myndigheter

MSB ger ut vägledningen utifrån myndighetens uppdrag att utveckla och stödja arbetet med civilt försvar. Den riktar sig främst till de så kallade bevakningsansvariga myndigheterna som har ett särskilt ansvar enligt krisberedskapsförordningen.

Framtagen i samarbete med myndigheter

Vägledningen med tillhörande dokument har tidigare under året remitterats, dels till bevakningsansvariga myndigheter, dels i form av en öppen remiss riktad till andra berörda aktörer. Arbetet har inkluderat pilotgenomförande med länsstyrelserna på Gotland och i Örebro län, via workshops med representanter från myndigheter och näringsliv.

Bakgrund

Regeringen skriver i den försvarspolitiska propositionen från hösten 2020 att den svenska försörjningsberedskapen ska utvecklas. Då privata aktörer äger, förvaltar och finansierar många av de funktionerna bör näringslivet i större utsträckning involveras i arbetet med att säkerställa dem. Inom ramen för MSB:s strategi för försörjningsberedskap är Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap en kugge för att stödja utvecklingen.

Planeringsstöd för varor och tjänster- En vägledning till myndigheter för stärkt försörjningsberedskap

Publicerad: 20 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:01

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan