Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Nytt stöd till aktörer för effektivare samverkan med frivilliga

Nu kan du som behöver samverka med frivilliga få stöd i en vägledning som beskriver processen för att till exempel analysera behov, skriva avtal, rekrytera och utbilda. Vägledningen publiceras i en öppen remissversion som du kan lämna synpunkter på.

Frivilliga insatser bidrar till att öka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar såväl i fredstid som under höjd beredskap. Frivilligt engagemang är viktigt för demokratin och den samlade beredskapen.

Samverkan med frivilliga försvarsorganisationer, andra ideella organisationer och utbildade frivilliga kan öka uthålligheten i hanteringen av en händelse och tillföra specialistkompetenser i offentliga aktörers kris- och krigsorganisationer.

Vägledningen berör hela samverkansprocessen

I en ny vägledning beskriver MSB nyckelstegen i offentliga aktörers samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap. Vägledningen ska ge stöd i att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ta emot och förvalta det engagemang som erbjuds av Sveriges frivilliga krafter. Den berör hela samverkansprocessen – från behovsanalys, avtal, rekrytering och utbildning, till insats, övning och uppföljning.

- Frivilliga förstärkningsresurser är en viktig pusselbit i offentliga aktörers planering för en robust personalförsörjning i hela hotskalan. Frivilligsamverkan innebär ofta dialog och planering i flera steg och med många olika interna och externa parter. Förhoppningen är att vägledningen ska ge stöd i den processen, säger Tomas Ahlberg, chef vid enheten för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Alla kan yttra sig

Nu finns fyra av vägledningens planerade sju kapitel tillgängliga i remissversion på MSB:s webbplats. MSB tillämpar en öppen granskningsprocess och den som vill kan yttra sig över remissen fram till den 1 april 2022. Följande kapitel ingår i remissen:

  1. Så bidrar frivilliga till god beredskap
  2. Analysera behov och planera för samverkan
  3. Förbered för att teckna avtal
  4. Rekrytera och utbilda

Läs mer på msb.se/frivilliga

Publicerad: 14 januari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Senast granskad: 14 januari 2022

Till toppen av sidan