Med hjälp av tidsserieanalyser har det identifierats trendbrott avseende räddningstjänstens insatser, personskador och dödsfall till följd av covid-19-pandemin under 2020. Resultaten av analyserna ge...