Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:13

Center ska stärka svensk cybersäkerhetsforskning och innovation

MSB får regeringens uppdrag att inrätta ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation, kopplat till EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med DIGG och Vinnova.

– Det här ger möjlighet att stärka Sveriges och EU:s oberoende och konkurrenskraft inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Det nationella samordningscentret ska kunna knyta ihop svenska och europeiska forskare och företag, underlätta för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och  stötta det Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet med expertis.

­– Centret kommer att underlätta för forskare och företag som söker samarbete nationellt och inom EU. De kan även få vägledning för att kunna söka EU-finansiering för forskning och innovation som kan bidra till nya cybersäkerhetslösningar, säger Linda Ericson, chef för det nationella samordningscentret.

Med ett nationellt samordningscenter skapas goda förutsättningar för dialog mellan aktörer i Sverige och EU om vilka behov de ser av forskning, produkter och tjänster inom cybersäkerhet, och vilka möjligheter som finns att möta behoven. Ökad kunskap och efterfrågade cybersäkerhetslösningar bidrar till Sveriges strävan om en säker digitalisering.

Det nationella samordningscentret kommer att samverka med Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, som samlar sju myndigheter inklusive MSB. Det nationella cybersäkerhetscentret har i uppdrag  att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Dessa två center kommer gemensamt att bidra till att stärka cybersäkerheten i Sverige.

Fakta om cybersäkerhetscentren

MSB är delaktig och drivande i arbetet med två center inom cybersäkerhetsområdet.

Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, NCSC

I arbetet med detta center samverkar sju myndigheter med särskilt ansvar för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Sveriges nationella cybersäkerhetscenter, NCSC ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot. Verksamheten håller nu successivt på att byggas upp fram till 2025. En central del av uppdraget är privat-offentlig samverkan.

Information om centret på cfcs webbplatsNationella samordningscentret för cybersäkerhetsforskning och innovation (NSC)

MSB är ansvarig myndighet. Till centret knyts ett samordningsråd i vilket myndigheterna Vinnova och DIGG ingår.

NSC ska stimulera forskning och innovation inom cybersäkerhetsområdet. Verksamheten riktar sig såväl till företag som till forskningsmiljöer.

Nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation (NSC)

Publicerad: 18 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:13

Senast granskad: 18 februari 2022

Till toppen av sidan