Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

Årets tema för Krisberedskapsveckan blir MAT

Att ha mat hemma som funkar att använda vid kriser och krig är ett av tipsen för en god hemberedskap. Krisberedskapsveckan vill i år sätta fokus på hoten mot vår matförsörjning, men framförallt på hur vi tillsammans kan stärka den.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan genomförs i år vecka 39, den 26 september till 2 oktober. Temat mat kommer att prägla årets kampanj på olika sätt. Bland annat kan frågor om livsmedelsberedskap inför kriser och krig lyftas liksom hur man själv och tillsammans med andra kan planera för att kunna klara behovet av mat när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Temat mat öppnar också för samarbeten med exempelvis branschorganisationer inom livsmedelssektorn, livsmedelshandlare, REKO-ringar, lokala odlare, skolkök och föreningar som på olika sätt är intresserade av odling och hållbar mat.

– När vi pratar hemberedskap är mat det som många kommer att tänka på och människor tar gärna till sig tips om vilka matvaror som kan vara bra att ha i sin krislåda. Att vi inte kan ta för givet att alltid ha tillgång till varor i överflöd och bara dra betalkortet i kassan visade sig också förra sommaren i samband med cyberattacken mot en stor livsmedelskedja, säger Christina Andersson, samordningsansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB.

MSB undersöker regelbundet privatpersoners beredskap inför kriser och krig och ser att medvetenheten om vikten av att vara förberedd ökar för varje år, inte minst har den gjort det under pandemin. På frågan om vad man har hemma för att klara en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner en tid så kommer mat överst. Samtidigt är det :

  • 26 procent som anger att de kan klara sig utan samhällets stöd i minst en vecka
  • 29 procent som uppger att de klarar sitt hushåll 3-4 dygn
  • 37 procent som klarar sig 1-2 dygn. Samtidigt bedömer
    20 procent att risken är stor eller mycket stor att de personligen kan drabbas av en kris då det blir problem med att köpa mat.

– Vi hoppas och tror att temat mat kommer att inspirera många kommuner, länsstyrelser, civilsamhälle, branschorganisationer och näringsliv att delta i årets Krisberedskapsvecka så att vi blir många som samtidigt uppmärksammar vikten av att ha en god beredskap för bra och säker mat, säger Christina Andersson.

Publicerad: 22 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

Senast granskad: 22 februari 2022

Till toppen av sidan