Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:56

Använd geografiska informationssystem (GIS) för analyser, beslutsunderlag och visualisering i kriser

I krishantering finns alltid ett behov av bra analyser, lägesbilder och beslutsunderlag. Men vilket stöd finns för att integrera geografisk information (GIS) i krishantering?

Nu finns en vägledning som ni kan använda som metodstöd och inspiration vad gäller arbetet att integrera GIS i operativ krishantering. Det finns även ett övningsstöd för att med minimala förberedelser och resursåtgång ska kunna planera och genomföra övningar.

- GIS och kartor är idag underutnyttjat som verktyg i krishantering. Vi hoppas att det stöd vi tagit fram i bred samverkan kommer att effektivisera arbetet med lägesbilder och beslutsunderlag, genom att samarbetet förbättras mellan lägesbildsansvariga och beslutsfattare samt GIS-resurser, säger Ann-Charlotte Nylén, projektledare på MSB.

Läs mer om stödet och projektet Integrera GISPassa gärna på att anmäla dig till ett av de informationstillfällen som ges i februari och mars.

Läs mer om informationstillfället 18 februari (anmäl senast 17 februari 12.00)

Läs mer om informationstillfället 8 mars

Publicerad: 10 februari 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:56

Senast granskad: 10 februari 2022

Till toppen av sidan