Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:10

Statsråd på besök när sektors- och civilområdesansvariga möttes

Den 28 november samlade MSB cheferna för de tio sektorsansvariga myndigheterna samt de sex civilområdesansvariga länsstyrelserna samt Försvarsmakten. Mötet var en del i arbetet med att implementera och utveckla den nya strukturen för civilt försvar.

På mötet deltog även statsrådet Carl-Oskar Bohlin som delade sina tankar kring svensk beredskap. Henrik Landerholm, nyss utnämnd till nationell säkerhetsrådgivare till regeringen, var också med och berättade om sitt uppdrag och hur det hänger ihop med myndigheternas arbete.

- Ministern uttryckte vikten av att alla, oavsett ansvarsområde, behöver vara involverade i och ta ansvar för det civila försvaret, säger GD Charlotte Petri Gornitzka.

Konstruktiva dialoger för arbetet framåt

Under mötet diskuterades vad som behöver göras för att hålla ihop arbetet som sker i olika konstellationer. Den målbild som finns sträcker sig fram till juni 2023 diskuterades och justerades. En reflektion från mötet var vikten av att ta lärdom och testa det som byggs under resans gång. Där blir återkommande övningar särskilt viktiga.

- Vi är överens om att vi fortsätter jobba tillsammans för att kunna hålla högt tempo. Vi ska både få den nya strukturen att hålla ihop och, utifrån den, bygga förmåga inom civilt försvar, säger GD Charlotte Petri Gornitzka.

Läs Statsrådet Carl-Oskar Bohlins egna reflektioner efter mötet på hans facebooksida

Publicerad: 6 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:10

Senast granskad: 6 december 2022

Till toppen av sidan