Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Den 12 december lanserar MSB kampanjen Förberedda företag, riktad till små och medelstora företag i Sverige. Kampanjen är en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen.

– Företagen behöver kunna ställa om eller anpassa sin verksamhet för att samhället ska fungera om krisen eller kriget kommer. Syftet med informationsinsatsen är att uppmuntra och stötta företag som har möjlighet att bidra i arbetet med att stärka beredskapen på alla nivåer – lokalt, regional och nationellt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Två kampanjfilmer med budskapet Förbered ditt företag så slipper Sveriges stänga ner ska hjälpa till att skapa kännedom och sprida kunskap om beredskap inför fredstida kriser och krig. Filmerna kan ses i digitala kanaler och på msb.se. Målet är att uppmuntra och stödja företag att vidta åtgärder och ta kontakt med offentlig sektor för att initiera dialog och samverkan. Årets kampanj är en fortsättning av MSB:s kommunikationsinsats Redo för nästa kris? från 2021.

Se kampanjfilmerna här

Råd och stöd på webben

Som en del av kommunikationskampanjen uppdateras också information om företagens beredskap på MSB:s webb. Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag och branschorganisationer har gett uttryck för i dialoger med MSB. På webben kommer den 13 december en ny filmad intervju med en företagare som har kommit långt i sitt beredskapsarbete. Totalt finns då fyra filmer i ämnet. MSB tog 2021 fram en vägledning för myndigheter i planering av försörjning av varor och tjänster som ska användas i dialoger med näringslivet. Information, stöd och intervjuer hittar man på www.msb.se/b

eredskapforforetag.www.msb.se/beredskapforforetag

Samverkan en viktig utvecklingsfråga

En viktig del av utvecklingen för att stärka den civila beredskapen är privat-offentlig samverkan, både i den förberedande planeringen och i hanteringen av fredstida kriser, krigsfara och krig.

Två representanter från näringslivet som vet vikten av att vara förberedda är Johan Belfrage, Saab och Klas Wåhlberg, Teknikföretagen.

- Det ligger i allas intresse att vårt lands försörjningsberedskap fungerar, och att offentliga och privata aktörer samverkar. Genom att bidra till ett motståndskraftigt samhälle som kan försörja sig genom nästa kris, kan vi också motverka att samhället och företagen drabbas lika hårt som exempelvis under pandemin, säger Johan Belfrage, chef innovation och affärsutveckling, Saab.

- Industrins betydelse för svenskt välstånd och beredskapen kan inte nog understrykas. Från Teknikföretagen ser vi optimistiskt på att staten nu utvecklar och fördjupar det privat-offentliga beredskapssamarbetet ytterligare. Vi ser också att det finns åtgärder företag kan göra för att se över sin egen kontinuitet, säkerhet och beredskap, även för osäkra tider, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Lastbil i gryningsljus

Filmer och information på webben

Information till företagen på msb.se/beredskapforforetag

Kampanjfilmer på msb.se

Intervjufilmer på msb.se

Övriga länkar

Vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster

Strategi för försörjningsberedskap och vägledning för myndigheter i planering av försörjning av varor och tjänster på msb.se

Utredningen Nationell samordning av försörjningsberedskapen på regeringen.se

Publicerad: 12 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 12 december 2022

Till toppen av sidan