Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Rekommendationer med anledning av senaste tidens cybersäkerhetsincidenter

Ett antal cybersäkerhetsincidenter av olika slag påverkar svenska verksamheter för tillfället. Både privata och offentliga aktörer är drabbade. MSB och den nationella funktionen CERT-SE vill uppmana verksamheter till att ha en ökad bevakning av sin it-miljö för att kunna upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

Detta i syfte att kunna motstå och hantera olika typer av cybersäkerhetsincidenter – både angrepp och exempelvis driftstörningar – utan att verksamheten påverkas. I Sverige har både offentlig och privat verksamhet den senaste tiden drabbats av cybersäkerhetsincidenter, i form av exempelvis utpressningsvirus (ransomware), överbelastningsangrepp (DDoS) men även av generella driftstörningar.

CERT-SE följer händelserna

Funktionen CERT-SE vid MSB, som har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter, är i kontakt med drabbade aktörer och följer händelserna.

– Vi kan inte kommentera några incidenter specifikt eller uttala oss om eventuella samband mellan den senaste tidens incidenter. Oftast är det andra typer av orsaker än angrepp som ligger bakom parallella it-störningar. Exempelvis att flera verksamheter använder tjänster från samma leverantör eller en produkt som visar sig ha en sårbarhet som utnyttjats brett, Anna Lagerkvist, handläggare cybersäkerhet på CERT-SE.

– Vi ser att det säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat intresse och en större medvetenhet kring it-säkerhetsfrågor och att många verksamheter jobbar aktivt med att förbättra sin motståndskraft, säger Anna Lagerkvist.

Prioritera säkerhetsunderhåll av it-miljön

Det är svårt att helt skydda sig från angrepp, men förebyggande åtgärder som kontinuerligt it-säkerhetsarbete med bra rutiner för säkerhetskopiering och återställning av system samt utbildning av personal, underlättar hanteringen och begränsar skadan. För att undvika driftstörningar och kostnader för nedtid och hantering är det viktigt att löpande att prioritera säkerhetsunderhåll av it-miljön, även om vissa av dessa åtgärder kan innebära kortare avbrott i tjänsterna. Man bör också utforma en kontinuitetsplan för att verksamheten ska kunna bedrivas trots störningar eller bortfall av tillgängliga it-system.

Rekommenderade åtgärder (samtliga är en bedömning som verksamheten själv behöver göra):

  • Se till att använda tvåfaktorsautentisering och se över era återställningsrutiner.
  • Håll koll på aktiviteten i loggar, på administratörskonton och generellt i it-miljön, för att kunna upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.
  • Se över vilka tjänster i nätverket som är internetuppkopplade, inklusive fjärråtkomstlösningar.
  • Överväg att stänga av trafiken till de nätverk och applikationer som inte är verksamhetskritiska, samt om trafik från länder som organisationen normalt inte ser trafik från/till bör blockas/geofiltreras.
  • Se till att det finns tillräckliga loggar över de tjänster som används och att dessa sparas i minst tre månader, och gärna längre än så.

CERT-SE rekommenderar alla verksamheter att se över sin cyberhygien och hur man kan skydda sig som användare.

Nyhet på cert.se: Se över era it-miljöer

Publicerad: 6 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Senast granskad: 9 december 2022

Till toppen av sidan