Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:46

Rapport från det 61:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet som hölls i december 2022, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna) och kommande utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI.

Publicerad: 12 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:46

Senast granskad: 12 december 2022

Till toppen av sidan