Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:41

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft vid årsskiftet

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.

Den 1 januari 2023 börjar dessa föreskrifter att gälla:

  • MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)
  • MSBSF 2022:4 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2023)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S.

Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt nämnas ändringar i kap 13.2 i ADR-S gällande ”Transporter i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-, industri-, jordbruks- eller skogsarbete utförs” samt i del 20 om ”Utbildning av förare som transporterar farligt gods”.

I konsekvensutredningen till båda föreskrifterna framgår de ändringar som vi anser är av större karaktär.

Publicerad: 8 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:41

Senast granskad: 8 december 2022

Till toppen av sidan