Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:01

Namnanrop i Rakel – tabell finns på webben

Nu finns tabellen över namnanrop i Rakel på MSB:s webbplats. Tabellen låg tidigare sist i bilagan till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

Förvaltningsgruppen för Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel har beslutat att tabellen över namnanrop i Rakel ska flyttas till en webbsida under msb.se/rakel. Syftet är att kunna hålla tabellen aktuell på ett snabbare och enklare sätt.

Mer information om namnanrop i Rakel och kontaktuppgifter för att meddela ändringar av namnanrop

Om namnanrop i Rakel

Namnanrop är ett alternativ till nummeranrop i Rakel. I vissa situationer kan det bli tydligare att använda namnanrop istället för nummeranrop, särskilt vid samverkan över geografiska gränser eller vid samverkan mellan aktörer som sällan har kontakt via Rakel.

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 19 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:01

Senast granskad: 19 december 2022

Till toppen av sidan