Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

MSB bjöd in till Forum för samarbete med civilsamhällets aktörer

På den internationella frivilligdagen den 5 december deltog ett femtiotal ideella organisationer och samarbetsorganisationer vid ett forum som GD bjudit in till. Syftet var att diskutera hur offentliga aktörer och civilsamhället kan samarbeta för att stärka vår krisberedskap och civila försvar.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka inledde mötet med att beskriva det allvarliga säkerhetspolitiska läget, men också betona hur viktigt det är att vi nu hjälps åt. MSB ser att frivilligheten är viktig i samhällets alla områden och det gäller även inom vårt område. Beredskap är något vi bygger tillsammans, där alla behövs för att göra vårt samhälle motståndskraftigt. När allvarliga händelser inträffar i vårt samhälle vet vi att styrkan ligger i att vi planerar och förbereder oss gemensamt. Tillsammans ska vi vara beredda, men inte rädda.

Frivilliga viktiga i beredskapen

När det offentliga Sverige nu ökar takten för att stärka krisberedskapen och bygga upp totalförsvaret behövs det ett brett samarbete. Det räcker inte att myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner samarbetar. Näringslivet och det civila samhället behövs också. MSB ser att ideella organisationer är en viktig samarbetspartner med kompetens, kunskap, engagemang och kanaler till olika grupper i vårt samhälle. Det gäller särskilt grupper som offentliga aktörer inte når tillräckligt bra idag. Civilsamhällets organisationer har också särskild erfarenhet avseende behov och perspektiv som myndigheter behöver i arbetet med planering och inriktning av sin verksamhet.

MSB har sedan länge ett mycket nära samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna, som har en särskild utpekad roll på beredskapsområdet, och samarbetar även med några andra ideella organisationer idag. Det civila samhällets bredd, erfarenheter och värden gör det viktigt att hitta fler att samverka med när den civila beredskapen utvecklas. Organisationerna som deltog i mötet representerar en stor bredd av det civila samhället.

Arbetet fortsätter i olika former

Att mötas på det här sättet är ett steg för MSB att ta arbetet med ideella organisationer vidare efter det arbete som inleddes år 2020 med att nå ut brett till civilsamhället. Det är nödvändigt för att stärka beredskapen i vårt samhälle och bidrar särskilt med tillit och skapar förtroende människor emellan, men också mellan befolkningen och offentliga aktörer. Grunden är att människor som är organiserade från början gör större nytta inför, under och efter en händelse. Därför startar MSB nu ett forum för information, erfarenhetsutbyte och nätverkande. På mötet lyftes även idéer om andra former för samarbete vilket MSB ska titta vidare på. De ideella organisationerna är redan en del av den civila beredskapen, nu handlar det om att ta nästa steg. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet och omhänderta det engagemang som finns.

Panelsamtal forum för samarbete med civilsamhällets aktörer

Läs mer om frivilliga och hur man kan bidra på msb.se

Publicerad: 9 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 9 december 2022

Till toppen av sidan