Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:10

Forskningsutlysning: Framtida hot och risker

Den 22 februari 2023 kommer MSB att öppna en utlysning av forskningsmedel med titeln ”Framtida hot och risker”. Inriktningen är forskning som utvecklar metoder för att upptäcka och bedöma möjliga kommande samhällshot.

Policy- och planeringssystemet utgår ofta ifrån en nulägesbild och bygger därmed upp samhällsskydd och totalförsvar utifrån hur samhället ser ut idag. För att samhällets planering och åtgärder ska inriktas på att möta framtida behov behövs ett mer framåtblickande fokus.

Det innefattar metoder för  att upptäcka och bedöma tidiga och svaga signaler om en mängd olika risker och potentiella hot. Som exempel kan nämnas störningar av informations-säkerheten, avbrott i kritiska flöden, utveckling av pandemier och hot och risker som uppstår till följd av klimatförändringar. Andra exempel är hotbilder inom till exempel CBRNE-området och elektromagnetiska hot.

Ovanstående är bara exempel på utlysningens inriktning. MSB publicerar den fullständiga utlysningstexten i samband med att utlysningen öppnar.

Utlysningen kommer att vara öppen 22 februari 2023 - 5 april 2023. Preliminär budget för utlysningen är 20 miljoner SEK.

Publicerad: 14 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:10

Senast granskad: 14 december 2022

Till toppen av sidan