Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:13

Dialog om moderna lösningar på försörjningsberedskapen när myndigheter och företag möttes

Den 7 december arrangerades ett besök vid AMEXCI i Karlskoga för företrädare från offentliga aktörer med ansvar för försörjningsberedskap i Sverige. Besöket genomfördes inom ramen för samarbetet kring Flexibel beredskap.

AMEXCI AB är en företagssammanslutning som fokuserar på additiv tillverkning, en tillverkningsteknik där man lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent utifrån en 3D-CAD-modell. Det skapar möjligheter att snabbt lösa en brist i Sverige när olika behov av kritiska produkter såsom reservdelar uppstår.

- I arbetet med att stärka Sveriges försörjningsberedskap behöver vi utveckla samarbetet mellan näringslivet och de myndigheter som ansvarar för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Vi behöver bygga kunskap och utnyttja de möjligheter som modern och innovativ teknik ger oss och det har vi fått en fin inblick i idag, säger Annika Elmgart, avdelningschef vid MSB.

Under studiebesöket diskuterades många bra frågor kring skillnader mellan 3D-produktion och traditionell produktion. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga deltagare nu har en ökad och gemensam kunskap om 3D-tillverkning samt hur och när det kan användas idag och kommer att kunna användas inom ett fåtal år.

Samverkan viktigt för att klara kriser

2021 presenterade fyra industriföretag (ABB, Saab Group, Volvo och Mölnlycke Healthcare), tillsammans med det statliga bolaget RISE och Region Stockholm, en modell för flexibel beredskap avsedd att kunna aktiveras vid framtida kriser. Målet är att vi på systematiskt, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt kan säkerställa tillgång till kritiska produkter genom att utnyttja befintlig produktionsinfrastruktur och skapa möjligheter för omställning av produktion. MSB har med anledning av detta startat upp en funktion med syftet att vidareutveckla konceptet Flexibel beredskap i nära samarbete med näringslivet och besöket den 7 december var en del i det arbetet.

Deltagande företag i AMEXCI AB:

 • Atlas Copco
 • Electrolux
 • Ericsson
 • ABB
 • FAM
 • Husqvarna
 • Höganäs
 • SAAB
 • Scania
 • SKF
 • Stora Enso
 • Wärtsila
Deltagare vid besöket på AMEXCI

Läs mer om Försörjningsberedskap på msb.se

Publicerad: 8 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:13

Senast granskad: 8 december 2022

Till toppen av sidan