Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:26

Årsuppföljningen LSO för år 2022 är utskickad

Den 1 december 2022 skickade MSB ut årsuppföljningen LSO 2022 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2023.

MSB samlar varje år in en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO. Resultatet bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Svaren på årsuppföljningen LSO 2022 ska lämnas senast den 1 mars 2023.

Enkäten är skickad till organisationernas officiella e-postadresser från avsändaren: noreply@enkat.msb.se. Om din räddningstjänstorganisation inte fått enkäten, kontrollera skräpposten först. Därefter hör av er till MSB via registrator@msb.se, och ange "Årsuppföljning LSO" i ämnesraden. Detta gäller även om ni har övriga frågor.

Förändringar i årets uppföljning

MSB har inför årsuppföljningen för 2022 gjort en översyn av frågorna, där flertalet frågor tagits bort, lagts till och strukturerats om. Bland annat utifrån nya föreskrifter som tagits fram med anledning av förändringarna i LSO. De främsta förändringarna, utifrån föregående år, är:

  • Ett gemensamt ”Tillsynsavsnitt” (var tidigare två separata), med nya frågor om kommunens planering för tillsyn och tillgång till utbildad personal.
  • Begreppet tillsynsbesök är ändrat till tillsynsärenden.
  • Ny fråga om utryckningspersonal i beredskap (såväl deltid som heltid).
  • Ny fråga angående vilket ledningssystem räddningstjänsten tillhör.
  • Reviderat frågor kring kommunens plan för räddningsinsats.
  • Tagit bort frågan om hur många kommunen utbildat i förebyggande brand. Frågan har ersatts med en ny fråga om hur kommunen genomför information och rådgivning.
  • Tagit bort frågorna om antalet årsarbetskrafter för tillsynsuppgifter samt för arbete med information och rådgivning.
  • Tagit bort och reviderat frågor kring rengöring och brandskyddskontroll.
  • Tagit bort och reviderat i frågorna om ytterligare olycksundersökningar.
Publicerad: 13 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:26

Senast granskad: 13 december 2022

Till toppen av sidan