Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

Användning av Rakelterminaler

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda Rakelterminaler utan abonnemang kopplade till dessa. Ett felaktigt nyttjande av Rakelterminaler kan leda till att obehöriga får tillgång till systemet och det strider mot lagen om elektronisk kommunikation.

I de allmänna villkoren för Rakel finns alla instruktioner kring hur Rakelterminaler ska hanteras. Kontakta gärna din kundansvariga för Rakel om du har frågor eller behöver hjälp med hur ni nyttjar era Rakelabonnemang på bästa sätt.

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Priser och villkor

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 19 december 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

Senast granskad: 19 december 2022

Till toppen av sidan