Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 augusti 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:05

Ny förordning ger ökade möjligheter för kommuner att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

25 augusti 2022 beslutade regeringen om en ny förordning om bidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag kan användas för att vidta åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning, ras och skred, och numera även erosion.

Från och med den 15 september 2022 gäller en ny förordning om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidraget kan sökas av kommuner och förordningen sätter ramarna för ett tydligt och väl avvägt stöd.

Några huvudpunkter i den nya förordningen är:

  • Syftet med statsbidraget tydliggörs
  • Processen för bidragsansökan klargörs
  • Bidraget utvidgas till att omfatta åtgärder mot erosion

Genom att bidraget har ökats från 25 till cirka 520 miljoner kronor/år har kommunerna betydligt större möjligheter att skala upp sitt arbete med klimatanpassning. Den statliga finansieringen är långsiktig och ska möjliggöra kontinuitet i kommunens planering och genomförande av förebyggande åtgärder.

För 2022 har 24 kommuner sökt bidrag för 36 åtgärder till en sammanlagt kostnad av 1,5 miljarder kronor.

Publicerad: 30 augusti 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:05

Senast granskad: 30 augusti 2022

Till toppen av sidan