Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:41

Uppdaterad vägledning för krigsorganisation och krigsplacering för offentliga aktörer

Nu finns vägledningen ”Rätt person på rätt plats” till stöd för arbetet med krigsorganisation och krigsplacering hos offentliga aktörer publicerad. Den ersätter tidigare vägledningar som tidigare var uppdelad på tre olika för myndigheter, kommuner respektive regioner.

Vägledningen har gjorts mer läsvänlig och uppdaterats för att anpassa hänvisningar till nya överenskommelser, ny säkerhetsskyddslag och antaganden för totalförsvarsplaneringen i dokumentet Handlingskraft.

- VI vill betona att uppdateringen inte innebär ändringar i själva arbetsprocessen. Den som redan har gjort en krigsplacering eller krigsorganisation behöver inte ändra något i den planering som är gjord, projektledare Petra Ekroth på Enheten för försörjningsberedskap.

Till arbetet har externa referensgrupper med statliga myndigheter, kommuner och regioner varit knutna.
- Det finns efterfrågan på goda exempel, checklistor och mallar till stöd för arbetet. Nu fortsätter arbetet med att utveckla sådant kompletterande stöd till aktörerna, säger hon.

Läs mer om vad som har uppdaterats på webbsidan:

Hitta vägledningen på www.msb.se/krigsplacering

Publicerad: 13 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:41

Senast granskad: 13 april 2022

Till toppen av sidan