Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Säsongen igång för bevakning av skogsbränder från luften

Under april månad startar säsongen för de skogsbrandbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.

Länsstyrelsen i Kalmar län har sedan 1 april de skogsbrandbevakande flygplanen redo och bevakar dagligen brandriskprognoserna för länet och behovet av bevakning från luften.

– Fördelen med de skogsbrandbevakande flygplanen är att de snabbt kan larma räddningstjänsten och ge en exakt position om de upptäcker en brand. Under 2021 upptäcktes 11 bränder i Kalmar län tack vare de skogsbrandbevakande flygplanen, säger Dan Sundström på krisberedskapsenheten vid Länsstyrelsen Kalmar län.

Länsstyrelsen beslutar med stöd från MSB:s inriktning

Länsstyrelserna får pengar från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandsbevakning från luften. Länsstyrelsen har ansvaret att handla upp och beslutar enligt MSB:s inriktning om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

– I Kalmar län har vi fyra flygklubbar som delar på uppdraget att utföra skogsbrandbevakning med flyg. De flyger efter förutbestämda slingor mellan kl.13.00-17.30 när brandrisken är över normal. Vid extrem brandrisk beslutar vi att lägga till en tredje slinga. En normal sommar flyger klubbarna i Kalmar län cirka 200 uppdrag vilket blir en total flygtid på cirka 300 timmar, säger Dan.

Sänker kostnaden för stora räddningsinsatser

Skogsbrandbevakning med flyg genomförs för att man så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Flygplanen kan även guida räddningstjänstpersonal på marken, så att de hittar till skogsbranden. Det gör att branden kan släckas tidigare vilket inte bara räddar egendomar utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser.

– Vi har också sett i våra utvärderingar att det är särskilt viktigt med tidig detektering av bränder i glesbygd så att släckningsarbetet kan påbörjas i tid innan branden sprider sig för mycket, säger Rickard Hansen som jobbar på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

74 bränder upptäcktes 2021

Under 2021 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 74 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3 450 timmar i luften. Det kan jämföras med 2020, då upptäckte flygplanen 94 bränder och sammanlagd flygtid var då 5 151 timmar.

Då startar säsongen för skogsbrandbevakning i länen

Observera att skogsbrandbevakningen kan starta tidigare i länen om behov finns.

 • Kalmar län - 1 april
 • Dalarnas län - 1 april
 • Uppsala län - 1 april
 • Södermanlands län - 1 april
 • Blekinge län - 11 april
 • Kronobergs län - 15 april
 • Västra Götalands län - 15 april
 • Östergötlands län - 15 april
 • Hallands län - 15 april
 • Jönköpings län - 15 april
 • Västmanlands län - 20 april
 • Skåne län - 1 maj
 • Örebro län - 1 maj
 • Gotlands län - 1 maj
 • Värmlands län - 1 maj
 • Gävleborgs län - 1 maj
 • Västerbottens län - 15 maj
 • Västernorrlands län - 15 maj
 • Jämtlands län - 15 maj
 • Norrbottens län - 1 juni
 • Stockholms län - har ingen egen skogsbrandbevakning men deras skogsområden täcks ofta upp av grannlänens flygslingor.
Publicerad: 21 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Senast granskad: 21 april 2022

Till toppen av sidan