Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Sverige förbereder för att stötta Ukraina med 20 000 sängplatser

EU har gett Sverige, genom MSB, att förbereda för att omedelbart ta fram en resurs som ska kunna bistå med tillfälliga nödboenden för de människor som flyr kriget i Ukraina.
Projektet har en budget på 200 miljoner kronor och finansieras genom civilskyddssamarbetet i EU.
– Det handlar om 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

Rysslands invasion av Ukraina och dess följder med flyktingströmmar påverkar både landets egen kapacitet och andra länders möjlighet till att hitta boende för de som tvingas fly från kriget. EU finansierar därför via rescEU- kostnaden för 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter. Enheterna ska kunna skickas med kort varsel och byggas upp där behoven är som störst med syftet att bidra med skydd, värme och tillfälligt uppehälle till de drabbade.

– Det här är ett viktigt uppdrag där vi drar nytta av vår långa internationella erfarenhet av planering för, transport och uppbyggnad av boendeplatser och annan infrastruktur i krislägen.  säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

Nu påbörjas planering, upphandling och inköp av boendeenheterna och all kringutrustning, som exempelvis sängar och elförsörjning. Viss formalia återstår, men arbetet påbörjas omgående och allt ska vara inköpt inom sex månader. Samtidigt som inköp pågår ska boendena parallellt kunna skickas iväg under tiden, allt eftersom de köps in.

– Vi ska kunna skicka iväg och bygga upp nödboenden snabbt där behov uppstår. Alla enheter är inte tänkta att användas samtidigt på en och samma plats utan det kan vara på flera olika platser samtidigt som MSB kommer att upprätta dessa boenden, säger Robert Wallén.

När stödet skickas i väg kommer det att samordnas med EU:s krissamordningsmekanism (ERCC) och efterfrågande medlemsland.

Om projektet

Syfte: att ge temporärt skydd och stöd till drabbad befolkning som fly kriget i Ukraina.

Mål: att etablera en resurs för att omedelbart kunna bistå med 4000 nödboenden, för ungefär 20 000 personer.

Innehåll: nödboenden, sängar, belysning, värmekälla, viss elförsörjning med mera.

Budget: 200 miljoner kronor för etablering av resursen.

Finansieras av: EU inom ramen för rescEU

Pågår: 6 månader. Samordning sker med EU, framför allt med ERCC, och mottagande land.

Om RescEu

När EU-länder drabbas av svåra katastrofer räcker ibland inte de nationella resurserna till. RescEU är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.

Sedan tidigare ansvarar MSB för ett av rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel och vi har även helikoptrar och skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning inom rescEU. Att genomföra insatser och stärka nationella och internationella aktörer med kompetens och material är en av flera delar i MSB:s operativa uppdrag. Ett uppdrag som finns i hela hotskalan – från olyckor till krig.

Publicerad: 14 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 14 april 2022

Till toppen av sidan