Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

Nu finns rapporten publicerad från det senaste Joint-mötet i mars, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Joint-mötet är ett harmoniseringsmöte som hålls två gånger per år gällande gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

Rapporten från det senaste mötet och tidigare möten finns på webbsidan för Joint-möten.

Joint-möten

Publicerad: 4 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

Senast granskad: 4 april 2022

Till toppen av sidan