Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:27

MSB besökte Department for Homeland Security

Under förra veckan reste MSB:s generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka till USA för att bland annat träffa ledningarna på Department for Homeland Security (DHS). Genom besöket fortsätter MSB att odla det goda samarbetet och de kontakter som Sverige har med USA genom det bilaterala avtalet för forskning och utveckling.

– Jag ser fram emot att fördjupa våra samarbeten med FEMA i viktiga frågor som stärker resiliensen i våra samhällen genom att bland annat få möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla vårt samarbete på övnings- och utbildningsområdet, säger Charlotte Petri Gornitzka, GD MSB.

MSB:s GD, Charlotte Petri Gornitzka träffade Chris Inglis på Vita huset för att diskutera stärkt internationellt samarbete inom cybersäkerhet.

MSB träffade Chris Inglis, National Cyber Director i Vita Huset och samtalade om vikten av stärkt internationellt samarbete inom cybersäkerhet. Under besöket träffade MSB även Deanne Criswell, den nya chefen för FEMA.  En del av MSB:s uppdrag och mandat liknar FEMA:s. Vi delar också flera utmaningar, bland annat kring frågor som rör klimatanpassning.  

Det bilaterala forsknings- och utvecklingsavtalet firade 15-årsjubileum tidigare i april. Den amerikanska motparten för avtalet på amerikansk sida är DHS. Avtalet är till för hela det nationella systemet för samhällsskydd och beredskap och syftar till att stärka samarbetet kring resiliensfrågor. Exempel på aktuella samarbetsområden är cybersäkerhet, desinformation, preventiva insatser mot våldsbejakande extremism samt farliga ämnen.

Publicerad: 26 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:27

Senast granskad: 26 april 2022

Till toppen av sidan