Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Finland och Sverige fördjupar beredskapssamarbetet

Fredagen den 29 april arrangeras ett bilateralt möte mellan finska och svenska myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor. Mötet är det första i sitt slag och fokus ligger på försörjningsberedskap och cybersäkerhetsfrågor.

Samarbetet för att upprätthålla och utveckla beredskapen är en viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma beredskapsförmåga. Under fredagen träffas ländernas myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor i Helsingfors. Det är första gången ett så brett möte äger rum, där samtliga ansvariga myndighetschefer i Finland och Sverige deltar:

  • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB,
  • Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör Inrikesministeriet,
  • Axel Hagelstam, direktör för avdelningen för planering och analys, Försörjningsberedskapscentralen,
  • Sauli Pahlman, överdirektör, Cybersäkerhetscentret.

– Med anledning av den senaste tidens förändringar i det säkerhetspolitiska läget är det ännu viktigare att Finland och Sverige bedriver ett intensivt, nära och omedelbart samarbete på alla nivåer. De globala utmaningarna mot vår säkerhet är komplexa. Det handlar om förändringarna i vår säkerhetsmiljö men också om klimatförändringarna och det digitaliserade samhällets sårbarheter, säger myndighetscheferna i ett samlat uttalande.

Efter mötet deltar myndighetscheferna i ett offentligt samtal på Hanaholmen med rubriken ”When Crisis Comes -  Swedish-Finnish Cooperation in Civil Defence”. Samtalet äger rum klockan 09-10

Diskussionen kan du följa via Hanaholmens webbplats

Fördjupat samarbete inom krisberedskap

Avsiktsförklaringen mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete inom krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst, som undertecknades i februari 2021, är nu viktigare än någonsin. Under 2021 har samarbetet utvecklats bland annat när det gäller civila beredskapsfrågor inom EU och Nato samt gemensamma övningar, statistik och forskning. Ministrarna Morgan Johansson och Krista Mikkonen möttes i mitten av mars i Helsingfors och poängterade vikten av fortsatt tätt arbete länderna emellan.

Samarbetet mellan Finland och Sverige är mångsidigt och intensivt på den politiska nivån, tjänstemännen emellan samt i det operativa arbetet på fältet. Till exempel så samarbetar Finlands och Sveriges räddningstjänster dagligen över landsgränsen i Tornedalen.

Publicerad: 29 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 29 april 2022

Till toppen av sidan