Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:08

Chefsmöte för civila beredskapsfrågor

Den 6-7 april hölls det andra fysiska Chefsmötet för civila beredskapsfrågor. Chefsmötet är ett forum på avdelningschefsnivå som MSB tagit initiativet till och där ett 40-tal befintliga och påtänkta bevakningsansvariga myndigheter medverkar.

- Vi befinner oss i en tid där vi behöver hantera det som sker här och nu, göra omprioriteringar och nya satsningar på vår beredskap, samtidigt som vi också behöver planera inför framtiden och den nya strukturen för ökad motståndskraft. Det gäller att kunna jobba med dessa perspektiv parallellt, säger Annika Elmgart, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Syftet med forumet är att gemensamt diskutera strategiska frågor, utbyta information, förankra och initiera aktiviteter. Forumet fokuserar på frågor om förebyggande och förberedande beredskapsfrågor kopplat till områdena krisberedskap och civilt försvar.

Lägesbild, ny struktur och försörjningsberedskap

Under den första dagen på mötet, fokuserade vi på att prata lägesbild, vad händer här och nu och vad kan vi göra gemensamt. Bland annat redovisades många av de olika regeringsuppdrag inom beredskapsområdet som myndigheterna mottagit, vilket gav en givande helhetsbild men också synliggjorde de olika utmaningar som finns.

Under den andra dagen arbetade vi med hur vi kan förbereda oss på övergången till ny struktur och diskuterade bland annat hur myndigheterna ser på ansvar, roller och mandat i sin sektor samt former för det arbete som ska utföras. Även frågan om vilken typ av gemensamt arbete och samverkan som behöver ske med andra sektorer samt med länsstyrelserna och de civilområdesansvariga länsstyrelserna utifrån deras geografiska områdesansvar, togs upp.

Mötet avslutades med ett pass om försörjningsberedskap där MSB berättade om det metodstöd som tagits fram till myndigheter för hur de kan planera tillsammans med företag för att klara av att försörja befolkningen med varor och tjänster vid höjd beredskap och krig, samt höll i ett pass kring vilka förändringar deltagarna ser behöver göras inom området samt vilket stöd man behöver.

Relaterade länkar

Om Rysslands invasion av Ukraina - MSB:s bedömning av aktuell situation

Utredningen Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Vägledning för planering av försörjning av varor och tjänster

Pågående regeringsuppdrag (MSB:s)

 

 

 

 

 

Publicerad: 12 april 2022 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:08

Senast granskad: 12 april 2022

Till toppen av sidan