Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Therese Naess blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Nu är det klart att det är Therese Naess som blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter där flera myndigheter samarbetar inom cybersäkerhetsfrågor. Som utbildad jurist och polis har hon lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället.
- Att förbättra Sveriges cybersäkerhet är väsentligt, säger Therese Naess.

Nu är det klart att Therese Naess blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Therese Naess har en lång karriär inom staten. Efter sju år på Söderortspolisen började hon arbeta på Säkerhetspolisen där hon bland annat har haft chefspositioner inom verksamheter som bekämpar terrorism, inhemsk extremism och organiserad brottslighet.
–Min stil som chef är att slå fast kursen och sätta ramar och mål. Det tror jag behövs när en ny och sammansatt verksamhet ska byggas upp, som Nationellt cybersäkerhetscenter, säger Therese Naess.

Om Nationellt cybersäkerhetscenter

På regeringens uppdrag organiseras ett nationellt cybersäkerhetscenter, där ett antal myndigheter fördjupar sin samverkan inom cybersäkerhet.

Nationellt cybersäkerhetscenter ska samlokalisera delar av de verksamheter inom cybersäkerhet som pågår inom Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det sker i nära samverkan med FMV, PTS och Polismyndigheten.

Centret ska samlokalisera delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter och på så sätt skapa synergier, vilket är viktigt för säkerheten och samverkan i hela vårt samhälle.

Provisorisk webbplats för Nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad: 7 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 7 september 2021

Till toppen av sidan