Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:13

Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna ska hämta erfarenheter från inträffade händelser och har skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.

– Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för samhällsplanering och klimatanpassning, planeringav förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert inom naturolyckor på MSB och fortsätter:

­– Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.

Översvämningsdirektivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. Med anledning av detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Publicerad: 10 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:13

Senast granskad: 10 september 2021

Till toppen av sidan