Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:42

Lämna synpunkter på ändringar i föreskrifterna ADR-S 2021 och RID-S 2021

Välkommen med synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Remisstiden pågår till och med den 22 september 2021 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2022.

I januari 2021 trädde följande föreskrifter i kraft:

  • MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
  • MSBFS 2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

Mindre felaktigheter har uppmärksammats i de gällande svenska föreskrifterna och MSB behöver därför utfärda ändringsföreskrifter för att regelverken ska överensstämma med de officiella utgåvorna som FN och OTIF utfärdar.

Mer information och underlag för hur du svarar på remissen finns på remissidan.

Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

Publicerad: 1 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:42

Senast granskad: 1 september 2021

Till toppen av sidan