Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:46

Bygg robust ledningsplatsverksamhet med stöd av MSB:s vägledning

Nu släpper MSB en vägledning om ledningsplatser som ska säkerställa robust ledningsförmåga och samverkan oavsett om samhällsviktiga funktioner skulle slås ut eller på annat sätt sluta fungera.

Vid varje samhällsstörning och kris finns behov av tydlig ledning och styrning. Kraven på att snabbt skapa sig en uppfattning om läget och utbyta ibland känslig information tar inte hänsyn till var eller när händelsen äger rum.

Syfte med vägledningen

Vägledning för ledningsplatser är ett stöd till myndigheters arbete med att stärka förmågan att verka från ordinarie och alternativ ledningsplats.

I vägledningen finns konkreta råd för att bygga, utveckla, använda och förvalta ledningsplatser. Målet är att samhällsviktiga organisationer ska få en ökad förmåga att samverka och leda över hela hotskalan med vägledningen som stöd.

Vem vänder sig vägledningen till?

Vägledningen vänder sig till dig som arbetar med bland annat verksamhets- och krisledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhet, säkerhetsskydd och fastighetsförvaltning i kommuner, regioner, länsstyrelser, bevakningsansvariga myndigheter, räddningstjänst och andra organisationer som har en samhällsviktig verksamhet.

Vägledning för ledningsplatser Mer information om ledningsplatser på msb.se

 

Publicerad: 10 september 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:46

Senast granskad: 10 september 2021

Till toppen av sidan