Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:08

Vädervarningar från SMHI i WIS

Nu lanserar MSB ”SMHI vädervarningar”, ett helt nytt menyval i WIS. WIS (webbaserat informationssystem) blir därmed ett viktigt verktyg i SMHIs fördjupade samverkan med regionala aktörer nu när förnyade vädervarningar införs i Sverige.

Som en del i att skapa största användarnytta har MSB under flera år tittat på möjligheter att koppla fler system till WIS som är viktiga för att hantera samhällsstörningar. Samtidigt har SMHI i sitt projekt för förnyade vädervarningar tillsammans med länsstyrelserna tittat på hur de skulle kunna använda just WIS för att dela information.

– SMHI hörde av sig till oss och tillsammans med representanter från användarorganisationerna har vi sedan 2019 arbetat i ett gemensamt projekt med att integrera WIS och SMHIs system, säger Sara Olsson, systemarkitekt på MSB.

Resultatet av samarbetet är en nyutvecklad vädervarningsmodul i WIS som driftsätts den 26 oktober. Modulen innebär att användarna nu får ett helt nytt menyval i WIS; SMHI vädervarningar.

Nya arbetssätt

SMHI kommer bland annat att lägga upp förslag till vädervarningar i WIS, inhämta ställningstagande till varningsförslagen från berörda länsstyrelser utifrån länens påverkansbedömningar och publicera beslutade varningar. WIS kommer också att användas för nationell varningsutvärdering där länsstyrelserna lämnar återkoppling till SMHI.

Utskick från WIS

För att få notifieringar om vädervarningar rekommenderar SMHI samhällsaktörer att använda WIS. Beroende på vilken aktör du tillhör och vilka rättigheter er WIS-administratör har delat ut har du olika tillgång till information. Nationella och regionala aktörer i WIS kan se vädervarningsmodulen. Alla användare i WIS kan ställa in meddelandeutskick för publicerade varningar och meddelanden från SMHI.

Utbildnings- och informationsmaterial

Inför övergången till det nya varningssystemet har SMHI tagit fram utbildningsmaterial och genomfört utbildningar och övningar. Det finns även utbildningsmaterial från MSB och SMHI som specifikt riktar sig till WIS-användare.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. I dag är cirka 700 aktörer registrerade i WIS, med totalt drygt 13 500 användare.

MSB utvecklar och ansvarar för WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 26 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:08

Senast granskad: 26 oktober 2021

Till toppen av sidan