Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:59

EU:s sjukvårdslager i Sverige aktiveras för första gången

För första gången aktiveras stöd från EU:s sjukvårdslager i Sverige. Det är Lettland, som har ett ansträngt läge på grund av covid-19, som har efterfrågat stöd via EU.

 Lettland uppger att man har en mycket ansträngd situation med anledning av pandemin. Landet har många patienter inlagda på sjukhus och har därför begärt stöd från EU. Sverige är, genom MSB, ett av länderna i EU som har uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Lagret finns i värmländska Kristinehamn och nu aktiveras stödet för första gången.

Lastpallar med materiel från Kristinehamns lager

 Från det EU-gemensamma lagret i Sverige, som MSB ansvarar för, skickas 80 ventilatorer.

Stödet skickades söndagen, den 31 oktober och förväntas nå Lettland under måndagskvällen. Transporten sker både via lastbilar och båt.

Om EU:s sjukvårdslager i Sverige och rescEU

  • Det var under 2020 som Sverige fick i uppdrag av EU att lagerhålla personlig skyddsutrustning som andningsmasker och skyddsrockar samt ventilatorer.
  • Materialet ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.
  • Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU. RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier. Sverige är sedan tidigare värdland för skopande flygplan och helikoptrar.
  • Projektet med att etablera EU:s sjukvårdslager är ett samarbete mellan MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen. MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll, av bland annat medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning. Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV med kunskap om skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning och i frågor om lagerhållning av denna utrustning.
Publicerad: 1 november 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:59

Senast granskad: 1 november 2021

Till toppen av sidan