Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Så många bränder upptäckte de skogsbrandbevakande flygen under 2021

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark - innan bränderna växt sig stora. Under 2021 upptäckte dessa flyg 74 skogsbränder i Sverige.

– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, och då framför allt i glesbygd säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

En viktig funktion eller förstärkning för kommunal räddningstjänst är flygande resurser. Det handlar då om:

  • skogsbrandbevakning med flyg,
  • helikoptrar för brandbekämpning,
  • mindre skopande flygplan för brandbekämpning

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig, vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även vägleda räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

– Efter en relativt lugn start på brandsäsongen tog det hela fart under juni månad. Flygstatistiken visar på att det var som mest hektiskt under juni och juli månad i stora delar av landet, säger Rickard Hansen.

Statistik från 2021

Under 2021 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 74 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3 450 timmar i luften. Det kan jämföras med 2020, då upptäckte flygplanen  94 bränder och sammanlagd flygtid var då 5.151 timmar.

– Skogsbrandsbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att vägleda insatspersonalen på marken. Det är något som kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig eller när körtiden för räddningstjänsten är lång, säger Rickard Hansen.

MSB stöttar med medel

Respektive länsstyrelse har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.

  • Antall upptäckta bränder utan dirigering från SOS alarm
  • Flygplan som lyfter. Fotograf: Thomas Wiklund

Skogsbrandbevakning med flyg, helikoptrar och skopande flygplan – vad är vad?


Skogsbrandbevakning med flyg

Uppgiften är att upptäcka bränder i skog och mark genom bevakning från luften. Flyget kan också guida räddningstjänstens insatspersonal på marken om terräng och vegetation är svåråtkomlig. Flygplan för skogsbrandbevakning arbetar på uppdrag av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för att kunna bedriva arbetet.

Helikoptrar för brandbekämpning
När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med helikoptrar som angriper branden från luften. MSB har helikoptrar i beredskap för att ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller begränsa bränderna i ett tidigt skede. Detta stöd har funnits sedan sommaren 2019 och är en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism (rescEU). EU finansierar den största delen av beredskapskostnaderna för denna resurs.

Skopande flygplan för brandbekämpning
När bränder i skog och mark har upptäckts kan räddningstjänstens insatspersonal behöva förstärka släckningsarbetet med skopande flygplan som angriper branden från luften. MSB har skopande flygplan i beredskap för att de ska kunna stötta kommunal räddningstjänst och för att man ska kunna släcka eller begränsa bränderna i ett tidigt skede. Skopande flygplan har en kapacitet att fälla större mängd vatten än en helikopter. Detta stöd har funnits sedan sommaren 2020 och är en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism (rescEU). EU finansierar den största delen av beredskapskostnaderna för denna resurs.

Läs mer

Tidigare pressmeddelande: Säsongen igång för bevakning av skogsbränder från luften (mynewsdesk.com)

Publicerad: 14 oktober 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:33

Senast granskad: 14 oktober 2021

Till toppen av sidan